RODO - Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, dotyczących zdrowia, pozyskanych od Państwa przez działalność DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro bezpośrednio, telefonicznie, za pośrednictwem witryny www.dieticia.pl oraz innych form komunikacji.

Dane osobowe

 1. Dane zbierane są przez Administratora: DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro, z siedzibą  w Bestwinie 43-512 ul. Szkolna 6, lok. 17; NIP 652-166-41-77; REGON 381747175; Telefon: 576 098 488.
 2. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu:
  • rzetelnego wykonania umów – co do osób, które umówiły wizyty, zamówiły jadłospisy, pakiety dietetyczne, warsztaty lub inne usługi DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro,
  • marketingu usług DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą,
  • realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, czyli: ochrony przed roszczeniami klientów i kontrahentów DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro oraz unikania kontaktów z użytkownikami po cofnięciu przez nich zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, a odmowa podania danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – jednakże jeśli nie otrzymamy Państwa danych, nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy na jadłospisy, pakiety dietetyczne, warsztaty lub inne usługi DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro.
 2. Dane kontaktowe pacjentów mogą być przekazywane serwisowi "Znany lekarz" w celu rejestracji wizyt oraz wysyłania przypomnień o terminach wizyt (w ramach odrębnej umowy podpisanej przez DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro oraz przedstawiciela serwisu "Znany Lekarz"), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń). Dane wrażliwe (dotyczące zdrowia oraz pomiarów antropometrycznych) mogą być udostępnione w programie online DietetykPro, na indywidualnym koncie DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro, do którego zawartości dostęp ma wyłącznie Administrator danych (w ramach odrębnej umowy między DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro oraz Administratora serwisu DietetykPro, a te dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom). W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą można wcofać w każdej chwili, informując o tym DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro na adres patrycja.jezioro@gmail.com.
 5. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro zbiera następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • data urodzenia lub PESEL
 • płeć, poziom aktywności fizycznej, wzrost, masa ciała, rodzaj i godziny wykonywanej pracy, wiadomości o rodzaju i częstotliwości wykonywania aktywności fizycznej, wiadomości o nawykach żywieniowych, codziennym jadłospisie, spożywanych produktach, kwotach przeznaczanych na zakup jedzenia, informacje o stanie zdrowia /przebyte ostatnio zabiegi, choroby i problemy zdrowotne, alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby skórne, choroby wśród członków najbliższej rodziny, zażywane leki/, wiadomości o ciąży i paleniu papierosów lub innych nałogach (dane te są nam niezbędne w celu przekazania indywidualnych zaleceń oraz/lub ułożenia planu dietetycznego indywidualnie dostosowanego do pacjenta).

Gromadzone dane są niezbędne do rzetelnego wykonywania zindywidualizowanych usług dietetycznych przez DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro, przekazywania informacji handlowej oraz wiadomości związanych z obsługą, wystawienia certyfikatu/dyplomu/ zaświadczenia ukończenia warsztatu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania większości usług (poza usługami "zakupy z dietetykiem" oraz "profesjonalna analiza składu ciała" oferowanych przez DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro.

Bezpieczeństwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie, ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych.

DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro, dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia danych przechowywanych w gabinecie (zgody RODO w zamykanej szafie), komputera (hasło, nieudostępnianie komputera osobistego osobom trzecim, kodowanie plików z danymi pacjentów), serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych.

Pliki cookies

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z witryny, podczas jej przeglądania, na komputerze, smartfonie czy tablecie zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego Użytkownika. Pliki cookie umożliwiają również zbieranie danych statystycznych.

Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki Cookie w celu popularyzacji serwisu na portalach społecznościowych.

Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu.

Marketing DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro. Dzięki temu mogą się Państwo dowiadywać o interesujących promocjach czy zmianach w ofercie oraz dostawać informacje o umówionych przez Państwa wizytach i przypomnieniach terminów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać osobiście do mgr Patrycji Jezioro - właściciela firmy DIETICIA Poradnia Dietetyczna Patrycja Jezioro podczas wizyty lub  na adres: patrycja.jezioro@gmail.com.

 

KONTAKT

Dieticia Poradnia Dietetyczna mgr Patrycja Jezioro

+48 576 098 488

patrycja.jezioro@gmail.com

ul. Szkolna 6, p. 17

43-512 Bestwina